Acta Comeniana 24

International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Marta Bečková, Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek obsahuje příspěvky věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném brémském gymnáziu, analýze katolických pohřebních kázání z přelomu 16. a 17. století, Komenského polským kontaktům a dále studie zabývající se rozborem korespondence neortodoxních náboženských myslitelů a pojetím sensus communis v myšlení René Descarta. 

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

publikace Acta Comeniana 24
vyšlo: 29. srpna 2011
260 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-355-1
edice: Acta Comeniana / svazek 24
130 Kč zakoupit