Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies

Josef Hochgerner, Jiří Loudín (eds.)

Publikace se zaměřuje na působení sociálních a kulturních faktorů inovačních aktivit. Popisuje nové formy inovací, například sociální inovace chápané jako změny sociálních praktik, a zvažuje též tzv. kulturní tezi, podle níž je inovační chování primárně určováno kulturou jako souborem specifických hodnot a praktik. Reflektuje také roli inovací při utváření stability a dynamiky společnosti. Důležitou součástí práce je analýza různých souvislostí inovačního transferu, jehož klíčovou dimenzí je i kulturní transfer.

V angličtině.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Kompletní e-kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies
vyšlo: 6. února 2012
278 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-353-7
110 Kč zakoupit