Nalezení střední cesty

Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi

Zdeněk V. David

Monografie představuje českou utrakvistickou církev 15. a 16. století jako pozitivní příklad možnosti spojení tradičního pojetí křesťanského vyznání a rituálu s liberálním pojetím správy církve a s tolerancí k zastáncům méně ortodoxních názorů a praktik. Publikace si najde své čtenáře zejména mezi zájemci o církevní a intelektuální dějiny.

publikace Nalezení střední cesty
vyšlo: 15. června 2012
662 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-369-8
375 Kč zakoupit