Acta Comeniana 25

Marta Bečková, Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J. H. Alstedovi, J. A. Komenskému, problematice humanismu, exilu, biblické kritiky a korespondenčních sítí. Rozsáhlá recenzní rubrika hodnotí české, německé, anglické, maďarské a polské publikace, mj. další svazek nové kritické edice Oxford Francis Bacon.

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

publikace Acta Comeniana 25
vyšlo: 1. října 2012
323 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-373-5
edice: Acta Comeniana / svazek 25
130 Kč zakoupit