Cesty z postmodernismu

Filosofická reflexe doby přechodu

Michael Hauser

Jsme stále v postmoderní situaci? Rozpadání liberální demokracie, sociálního státu a dalších prvků, které vytvářely náš svět po dobu několika desetiletí, svědčí o tom, že jsme mnohem spíše v situaci přechodu. Nadále však převažuje postmodernismus: kultura s roztříštěným vnímáním, myšlením, imaginací a vyjadřováním. Cesty z postmodernismu jsou jednak filosofickou diagnózou doby, jednak nástinem obrysů možné budoucí kultury.


Publikace byla vyprodána.

 

Recenze:

Martin Škabraha, Filosofický časopis 1/2014
Tomáš Zelenka, Filosofický časopis 1/2014

 

Kompletní publikace zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Cesty z postmodernismu
vyšlo: 10. prosince 2012
282 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-382-7