Cesty z postmodernismu

Filosofická reflexe doby přechodu

Michael Hauser

Jsme stále v postmoderní situaci? Rozpadání liberální demokracie, sociálního státu a dalších prvků, které vytvářely náš svět po dobu několika desetiletí, svědčí o tom, že jsme mnohem spíše v situaci přechodu. Nadále však převažuje postmodernismus: kultura s roztříštěným vnímáním, myšlením, imaginací a vyjadřováním. Cesty z postmodernismu jsou jednak filosofickou diagnózou doby, jednak nástinem obrysů možné budoucí kultury.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Úvod
Summary

publikace Cesty z postmodernismu
published: 10th December 2012
282 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-382-7
195 Kč buy online