Přístupy k etice I.

Štěpán Špinka a kol.

V čem spočívá lidská blaženost? Jakou roli v našem úsilí o zdařilý život má ctnost, slast, přátelství, láska a vztah k bohu či bohům? A jak se do našeho pojetí blaženosti promítá naše porozumění sobě samým a celku, jehož jsme součástí? Cílem této knihy je představit šest odlišných antických a středověkých filosofických přístupů k těmto otázkám a k etickému tázání vůbec.

 

Druhý svazek projektu.

Třetí svazek projektu.

Všechny tři svazky řady Přístupy k etice je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu ZDE.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy

publikace Přístupy k etice I.
vyšlo: 15. března 2015
228 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-430-5
165 Kč zakoupit