Přístupy k etice III.

Jakub Jirsa a kol.

Jakou podobu má mít dobré jednání v současném světě? Na jakých základech a jakým způsobem se má budovat etika? Dvacáté století zaznamenalo nejen další rozvoj utilitarismu a Kantem inspirovaných etických teorií, ale zároveň v něm došlo k renesanci etiky ctností a několika zásadním pokusům o nové promyšlení přístupu k etickým tématům a k etické teorii samé. Cílem této knihy je představit odpovědi na výše zmíněné otázky s vědomím plurality etických přístupů, která je pro dvacáté století příznačná. Třetí, závěrečný svazek projektu Přístupy k etice se zaměřuje na hlavní směry a postavy etiky a morální filosofie dvacátého a počátku jednadvacátého století.

 

První svazek projektu.

Druhý svazek projektu.

Všechny tři svazky řady Přístupy k etice je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu ZDE.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Obsah
Úvod
Titulní strana

publikace Přístupy k etice III.
vyšlo: 10. dubna 2017
360 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-482-4
250 Kč zakoupit