Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town

Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts/Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts

Eva Doležalová a kol.

Publikace ukazuje židovské komunity středoevropských měst z mnoha úhlů pohledu. Dozvídáme se o jejich usídlování, vztazích k panovníkovi, novém osídlování míst, odkud byli vypuzeni, o finančním podnikání, ale také o kultuře, rabínské literatuře, každodenním životě, jazyku, pohřbívání a vztazích ke křesťanské většině. Jednotlivé kapitoly představují výsledky původního výzkumu dochovaných literárních i hmotných pramenů.

Anglicky a německy.

publikace Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town
vyšlo: 15. srpna 2015
212 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-437-4
162 Kč zakoupit