Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech

Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.)

Výběr textů podává přehled současných teoretických úvah věnovaných modernitě v singuláru i plurálu, a to jednak z evropské či západní perspektivy a jednak v dialogu s některými nezápadními, speciálně asijskými, interpretacemi. Interpretace modernity se utvářely v rozdílných kulturních a civilizačních prostředích, což se odráží v odlišných myšlenkových rámcích. Sborník má transdisciplinární charakter a navazuje především na knihy s interkulturním zaměřením, které vyšly v ediční řadě Filosofie a sociální vědy. Přispívá k pochopení, že vývoj Evropy neurčují čistě vnitřní faktory, ale i vztahy ke globálním partnerům a aktérům světového dění.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Předmluva
Titulní strana
Obsah

publikace Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech
vyšlo: 16. června 2017
368 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-470-1
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 56
220 Kč zakoupit