O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat

Od formy zobrazení k formám života

Vojtěch Kolman

Má-li věda za cíl poznání a ovládnutí světa, je umění především prostředkem poznání nás samých. Ba co víc, umožňuje nám nahlédnout, že každé poznání je v nějakém ohledu sebepoznání, jak to explicitně hlásá filosofie německého idealismu. V knize je tento reflexivní koncept zkušenosti rozvíjen na cestě od obecných problémů logiky a matematiky po konkrétní problémy hudební zkušenosti. Zvláštní důraz je kladen na povahu emocí spojovaných s hudbou: Je cílem umění emoce vyvolávat, nebo od nich získávat odstup? Jsou afektivní a kognitivní aspekty zkušenosti nezávislé, nebo se vzájemně podmiňují? Jsou emoce spíše intelektuální, či biologické povahy? Vedle Hegela a jeho teze, že je krása smyslovou manifestací pravdy, jsou hlavními filosofickými referencemi knihy Wittgenstein a filosofie klasického pragmatismu. 


Publikace byla vyprodána.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Titulní strana
Obsah
Úvod
Summary

 

 

K dispozici také jako e-kniha ve formátech e-pub, mobi a PDF.

 

 

 

publikace O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat
vyšlo: 13. listopadu 2017
297 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-498-5