Acta Comeniana 11

Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit. International Review of Comenius Studies and Early Moderne Intellectual History

Vladimír Urbánek (ed.)

Publikace přináší sedm studií z dějin myšlení a kultury raného novověku. Autoři se zabývají politickým myšlením Jana Jesenia, přírodní filosofií 17. století, rozporností Descartesovy filosofie, Komenského antimachiavellismem, problémy financování Komenského učeneckých aktivit, otázkou výskytu antidoktrinářských názorů v Čechách na přelomu
16.–17. století, dílem významného literárního historika a badatele  o Komenském Dmytra Čyžewského. Edici pramenů z curyšských a sheffieldských sbírek připravili J. Beneš a M.Greengrass. Svazek obsahuje rejstřík deseti svazků z let 1969–1993.

V angličtině, němčině a francouzštině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Acta Comeniana 11
vyšlo: 1995
280 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-083-8
edice: Acta Comeniana / svazek 11
49 Kč zakoupit