The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought

Jakub Jinek (ed.)

Společným jmenovatelem obsažených příspěvků je snaha uchopit vztah mezi vládou lidu a vládou zákona, který tvoří ústřední problém politické filosofie od jejího vzniku v klasické době. Články se věnují původnímu řeckému pochopení zákona a jeho vztahu k demokracii, sofistické problematizaci tohoto vztahu pod heslem opozice fysis – nomos a zejména pak jeho novému pojetí v díle Platóna a Aristotela. Autory příspěvků, které jsou uspořádány chronologicky, jsou přední světoví odborníci na problematiku antického politického myšlení sdružení ve výzkumné síti Collegium Politicum.

V angličtině.

 

Ukázka z knihy (v pdf):

Obsah

publikace The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought
vyšlo: 31. srpna 2021
143 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-689-7
140 Kč zakoupit