Kontradikce / Contradictions 1-2/2020

Časopis pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought

Ľubica Kobová a kol. (ed.)

Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Vychází čtvrtý ročník na téma „levicový feminismus" s původními českojazyčnými články T. Reichelové o ekofeminismu a etnonacionalismu, M. Pokutové o S. Federici, Ľ. Kobové o „lidovém feminismu" a P. Kužela o marxistickém humanismu; s anglickojazyčnými články E. Majewské o feministické veřejné sféře, U. Blagojević o ženách kolem časopisu Praxis, J. Mervarta o genderové nerovnosti a československém marxistickém humanismu, J. Matonohy o genderu v české literatuře během minulého režimu a S. Çağatay o Mezinárodní stávce žen; s novým českým překladem L. Vogel o teorii sociální reprodukce, anglickým překladem textu jugoslavské marxistické feministky B. Despot o ženě a socialistické samosprávě; s dvojjazyčnou edicí historické debaty o publikaci českého překladu Druhého pohlaví od S. de Beauvoir z r. 1967; a s řadou recenzí nových knih o kritické filosofii a sociální teorii.

 

Kompletní publikace zdarma (v pdf):

E-kniha

 

K dispozici také jako e-kniha ve formátech e-pub, mobi a pdf: česká část a anglická část.

publikace Kontradikce / Contradictions 1-2/2020
vyšlo: 21. dubna 2021
488 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-679-8
390 Kč zakoupit