Lessons from Kafka

Philosophical Readings of Franz Kafka’s Works

Tomáš Koblížek, Petr Koťátko (eds.)

Kniha konfrontuje úvahy o díle Franze Kafky od třinácti autorek a autorů z šesti zemí a tří kontinentů. Kafkovo dílo je zde zkoumáno z perspektivy různých filozofických oborů: ontologie, epistemologie, filozofie jazyka, etiky, politické filozofie, filozofie literatury a estetiky. Formální a metodologická rozmanitost příspěvků je stejně bohatá: zahrnuje detailní interpretace vybraných Kafkových textů, analýzy charakteristických rysů rozpoznatelných napříč Kafkovým dílem, srovnání Kafky s jinými autory, diskuse s vlivnými kafkovskými interprety či úvahy o problému kafkovských adaptací. Texty jsou tematicky rozděleny do tří kapitol: Struktura světa a hranice poznání, Společenská realita a prostor morálního hodnocení a Fikční světy a způsoby vyprávění.

Kniha je v angličtině.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Abstrakty
Předmluva

 

Recenze:

Jakub Zítko, Kafkovské lekce aneb všechno zůstává beze změn, Česká literatura 4/2022

 

K dispozici také jako e-kniha ve formátech e-pub, mobi a PDF.

publikace Lessons from Kafka
vyšlo: 26. listopadu 2021
362 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-681-1
340 Kč zakoupit