Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů

Elías Fuentes Guillén

Svazek analyzuje vývoj matematického myšlení Bernarda Bolzana ve světle jeho posmrtně vydaných i dosud nepublikovaných rukopisů. Každá kapitola přibližuje Bolzanovo dílo z jiného úhlu pohledu; první se zaměřuje na dosud neznámý spis, druhá na pojem, který hraje ústřední roli v jeho matematickém vývoji na samém počátku 19. století, a třetí na autorovu nedokončenou teorii. Bolzanovy příspěvky v oblasti matematiky sice představují hluboké poznatky a obsahují převratné rysy a otázky, ale zároveň svědčí o napětí, které je částečně způsobeno zděděnými pojmy a postupy. Proto se tento svazek spíše než o interpretaci Bolzanova díla ve světle pozdějšího vývoje snaží zasadit jeho práci do kontextu a pochopit ji v rámci, který vytvořil sám Bolzano.

vyjde: květen 2023
překlad: Alena Šolcová, Kateřina Trlifajová, Jakub Šolc
vázaná