Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů

Elías Fuentes Guillén

Kniha je věnována vývoji matematického myšlení Bernarda Bolzana ve světle jeho posmrtně vydaných i dosud nepublikovaných rukopisů. Každá kapitola se zaměřuje na jiné aspekty – první kapitola se zabývá pozadím vzniku rukopisu, v němž je odhaleno, co sám Bolzano považoval na svých Beyträge za nejpozoruhodnější, druhá se zaměřuje na pojem proměnných veličin ω a třetí na Bolzanovu teorii čísel. Bolzanův přínos v oblasti matematiky, jejích základů a metodologie, je nesporný, svědčí však také o nejistotách a napětí, částečně způsobených jeho lpěním na zděděných koncepcích a postupech. Bolzano tak představuje průkopnickou osobnost, jejíž studium je důležité pro lepší pochopení praktických a koncepčních změn, jimiž prošla matematika v 19. století.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

Úvod

O autorovi a překladatelích

publikace Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů
published: 22nd June 2023
translation: Alena Šolcová, Jakub Šolc, Kateřina Trlifajová
173 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-742-9
210 Kč buy online