O čem se vypráví

Petr Koťátko

Kniha je pokusem o ucelený výklad základních výkonů a předpokladů, na nichž stojí narativní fikce, o analýzu klíčových funkcí jazyka fikčních textů a vymezení významu různých typů výpovědí o fikčních entitách. Metafyzické otázky po povaze fikčních entit, podmínkách jejich identity, jejich úplnosti či neúplnosti atd., nebo po vztahu mezi fikcí a reálným světem, jsou „sneseny na zem“ tím, že se řeší na úrovni reálného fungování fikčního diskursu a diskursu o fikci. Výklad je provázen sérií kritických konfrontací s předními badateli z této sféry.

vyjde: říjen 2022
vázaná