Africká filosofie: vývojová perspektiva

Jan Svoboda a kol.

Kniha se zabývá africkou filosofií společnosti z vývojové perspektivy. V návaznosti na české myšlení předkládá perspektivu, jež umožňuje komplexněji pochopit začátky tamního filosofického myšlení, jeho situaci v koloniální a postkoloniální periodě a v současném multilaterálním a nastupujícím polylaterálním období. Mapuje filosofický vývoj ve společenském kontextu od etiopských zdrojů až k afropolitním tendencím do budoucnosti.

vyjde: 2022
vázaná