Africká filosofie společnosti

Vývojová perspektiva

Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svoboda

Kniha se zabývá vývojem africké filosofie společnosti. V návaznosti na české myšlení předkládá perspektivu, jež umožňuje komplexněji pochopit začátky tamního filosofického myšlení, jeho situaci v koloniální a postkoloniální éře a v současném multilaterálním a nastupujícím polylaterálním období. Mapuje společenský kontext filosofického vývoje od etiopských zdrojů až k afropolitním tendencím budoucího směřování.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

Úvod

Summary

publikace Africká filosofie společnosti
published: 9th December 2022
159 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-743-6
170 Kč buy online