Kontradikce / Contradictions 1-2/2022 (6. ročník)

Časopis pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought

Daniel Rosenhaft Swain, Monika Woźniak (eds.)

Tématem nového čísla Kontradikcí je ekosocialismus v postkomunistických zemích.

Změna klimatu pro lidstvo představuje existenční výzvu. Potřeba něco dělat je všeobecně uznávaná, ale akumulace kapitálu neúprosně pokračuje a dokonce mění krize v nové příležitosti k těžbě a zhodnocování. Volba mezi revoluční transformací a společenskou zkázou nebyla nikdy tak výrazná. Tato ekologická krize nás nutí přehodnotit socialistické dědictví ve vztahu k přírodě, včetně nejednoznačného postoje k přírodě ve východoevropském marxismu. Tento postoj, ačkoli se vyznačoval vírou v primát výrobních sil a prométheovskou myšlenkou dobývání přírody, zahrnoval i některé hlasy nesouhlasu a návrhy alternativních cest k socialistické budoucnosti. V aktuálním čísle Kontradikcí se zabýváme tímto komplikovaným dědictvím, jeho historickými kontexty a důsledky pro dnešní teorii a praxi.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

Contents

 

 

publikace Kontradikce / Contradictions 1-2/2022 (6. ročník)
vyšlo: 8. března 2023
426 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-750-4
390 Kč zakoupit