Acta Comeniana 35

Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek přináší pět studií, jednu recenzní studii a recenze vztažené k tematice intelektuálních dějin raného novověku. L. Řezníková (Praha) se věnuje funkci metafor v Komenského historické teorii a naraci. J. Malura (Praha/Ostrava) zkoumá dějepisné reflexe stavovského povstání a české války z hlediska narativního uchopení společenské krize. R. Újlaki (Budapest) rozebírá náboženskou identitu sedmihradských sabatariánů na přelomu 16. a 17. století z hlediska jejich vztahu k Pesachu/Velikonocím. Z. Žalud a M. Králová (Praha) pojednávají o fenoménu "luterských Lurd" v saském Hornhausenu a edičně zpřístupňují dopis lékaře Jana Marka Marci. N. Mout (Leiden) analyzuje vědecké oslavy Komenského v Nizozemí v letech 1892, 1970 a 1992. P. Pavlas (Praha) se ve své recenzní studii věnuje recentnímu bádání o ramismu a kartesianismu, zvláště nové knize Howarda Hotsona.

V angličtině. Ke studiím jsou připojeny anglické abstrakty a česká resumé.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

publikace Acta Comeniana 35
vyšlo: 21. února 2023
226 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-749-8
edice: Acta Comeniana / svazek 35
260 Kč zakoupit