Korespondence Jana Marka Marciho z Kronlandu

Magda Králová, Kateřina Šolcová, Zdeněk Žalud (eds.)

Monografie přináší kritickou edici a překlad dochované učenecké korespondence českého profesora medicíny a hodnostáře pražské univerzity, Marka Marciho z Kronlandu (1595-1667), mezi jejíž nejvýznamnější příjemce patřili Athanasius Kircher (1602-1680), Juan Caramuel z Lobkovic (1606-1682) a Galileo Galilei (1564-1642). Jedná se o soubor 61 dopisů, které obsahují většinou debaty o dobových vědeckých tématech. Vlastní korespondence je uvedena předmluvou a opatřena kritickým a výkladovým poznámkovým aparátem.

vyjde: červen 2024
vázaná