Herbartovi dědicové

Xavier Galmiche, Jan Svoboda, Josef Zumr (eds.)

Publikace otevírá jednu ze stěžejních, třebaže dnes nezřídka opomíjených tematických oblastí českého filosofického myšlení. První část knihy představuje v češtině dosud nepublikovanou, avšak klíčovou studii Otakara Hostinského Herbartova estetika (1891). Druhá část je věnována soudobým ideovým reflexím této tradiční filosofické problematiky, ať už z pera zahraničních či domácích autorů, a nabízí potřebný metodický pohled na její tvůrčí vklad a potenciální přínos novějším myšlenkovým proudům, ať už formalisticky, strukturalisticky či jinak orientovaným.

vyjde: srpen 2024
vázaná