obálka publikace Kontradikce / Contradictions 1-2/2018 (2. ročník) obálka publikace Nietzsche o ctnosti obálka publikace Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské obálka publikace Ad majorem evidentiam obálka publikace Staré letopisy české (2. svazek) obálka publikace Materiály k teorii elit a k její kritice

Dvě knihy nominovány na Ceny Nakladatelství Academia

Rovenského Mezi mýty a minarety byly nominovány v kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce a Garveyho Etika klimatické změny v kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce. Jsme rádi, že porota vyzdvihla zrovna tituly s aktuální tematikou. Slavnostní vyhlášení proběhne 8. dubna, dáme vědět, jak jsme dopadli.

Ediční plán na rok 2019

Máte-li zájem, prohlédněte si náš ediční plán na rok 2019. Vykročíme do druhé pětistovky publikací nakladatelství, pokračovat budou – zajímavými svazky – všechny stěžejní ediční řady. Původní práce i překlady, aktuální díla i medievistika a mnohé další.

Vítejte na nových stránkách nakladatelství Filosofia

Na nových stránkách nabízíme při této příležitosti řadu vyprodaných elektronických publikací zdarma! Ostatní publikace lze zakoupit v e-shopu Filosofického ústavu. Věříme, že se Vám budou stránky líbit a že se na ně budete rádi vracet.