Filosofia

O nakladatelství

Předseda ediční rady nakladatelství Filosofia: PhDr. Josef Zumr, CSc.
Výkonný redaktor: Mgr. Ing. David Jeřábek: jerabekd@gmail.com

 

Od svého založení v roce 1990 rozvíjí Filozofický ústav AV ČR samostatnou ediční činnost ve vlastním nakladatelství FILOSOFIA. Mimo původní práce zde vycházejí i sborníky ze sympozií a vědeckých konferencí pořádaných ( většinou se zahraniční účastí a ve spolupráci s jinými vědeckými institucemi) Filozofickým ústavem AV ČR. Do edičního programu jsou zařazovány také české překlady závažných textů novodobé filozofie i další filozofická literatura potřebná pro výuku vysokoškolských pracovišť. Významné práce z historie českého myšlení přináší ediční řada Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích. Ediční řada Filosofie a sociální vědy se zaměřuje na transdisciplinární zkoumání na pomezí současné politické, sociální a morální filosofie na jedné straně a politologie, sociologie a dalších sociálních věd na straně druhé. Řadu malých monografií významných myslitelů současnosti představuje edice Parva philosophica. Řada The Logica Yearbook obsahuje příspěvky z každoročního mezinárodního sympozia Logica a mezinárodního kolokvia o filozofické logice. Publikace mj. přinášejí výsledky původního významu v oblasti filozofické logiky prezentované v České republice. V edici Základní filozofické texty jsou publikovány práce významných klasiků i soudobých zahraničních autorů, jejichž překlady připravují pracovníci Filozofického ústavu AV ČR.

Kabinet pro klasická studia realizuje vlastní ediční činnost vydáváním interaktivních CD-ROMů.

FB

 

Aktuality

2.12.16 Vychází druhý svazek edice Dnešní svět, publikace O přistěhovalectví a uprchlících Michaela Dummetta. Knihu oficiálně představí dr. Tomáš Hříbek a prof. Tomáš Halík 15. prosince 2016 v Praze v Café Kampus od 17 hodin. Jste srdečně zváni! Viz též ZDE.

29.11.16 K NÁKUPU NAD 200 KNIHA ZDARMA! Objednejte si v našem e-shopu do 19. 12. knihy v hodnotě alespoň 200 korun a můžete si k nim vybrat z pěti nabídnutých publikací (1, 2, 3, 4, 5) jednu navíc zdarma. Po odeslání objednávky napište prosím e-mail na adresu filosofia@flu.cas.cz s Vaším jménem a označením publikace z pěti nabídnutých, kterou si přejete k objednávce zdarma přiložit.

3.11.16 V nové ediční řadě Emancipace a kritika vychází jako její první svazek výbor z díla maďarského myslitele G. M. Tamáse pod názvem K filosofii socialismu. Cílem nové ediční řady je zpřístupnit našim čtenářům překlady klíčových titulů náležejících do tradice společenské kritiky.

18.7.16 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 22. 7.–2. 8. 2016 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

27.6.16 V nové edici Dnešní svět, určené široké vzdělané veřejnosti, vychází jako první svazek Darwinovská levice. Politika, evoluce a spolupráce Petera Singera. Teoretickou diskusi o povaze současné společnosti a kultury nabízí čtenářům publikace Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti Romana Kandy a kol.

Archiv aktualit

Filosofia © 2016