Filosofia

O nakladatelství

Předseda ediční rady nakladatelství Filosofia: PhDr. Josef Zumr, CSc.
Výkonný redaktor: Mgr. Jakub Hromek hromek@flu.cas.cz

 

Od svého založení v roce 1990 rozvíjí Filozofický ústav AV ČR samostatnou ediční činnost ve vlastním nakladatelství FILOSOFIA. Mimo původní práce zde vycházejí i sborníky ze sympozií a vědeckých konferencí pořádaných ( většinou se zahraniční účastí a ve spolupráci s jinými vědeckými institucemi) Filozofickým ústavem AV ČR. Do edičního programu jsou zařazovány také české překlady závažných textů novodobé filozofie i další filozofická literatura potřebná pro výuku vysokoškolských pracovišť. Významné práce z historie českého myšlení přináší ediční řada Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích. Ediční řada Filosofie a sociální vědy se zaměřuje na transdisciplinární zkoumání na pomezí současné politické, sociální a morální filosofie na jedné straně a politologie, sociologie a dalších sociálních věd na straně druhé. Řadu malých monografií významných myslitelů současnosti představuje edice Parva philosophica. Řada The Logica Yearbook obsahuje příspěvky z každoročního mezinárodního sympozia Logica a mezinárodního kolokvia o filozofické logice. Publikace mj. přinášejí výsledky původního významu v oblasti filozofické logiky prezentované v České republice. V edici Základní filozofické texty jsou publikovány práce významných klasiků i soudobých zahraničních autorů, jejichž překlady připravují pracovníci Filozofického ústavu AV ČR.

FB

 

Aktuality

13.4.17 Vychází třetí, závěrečný svazek řady Přístupy k etice (Jakub Jirsa et al.). Všechny tři svazky Přístupů k etice lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 449 Kč ZDE.

21.3.17 Dovolujeme si upozornit, že při nákupu přes e-shop dáváme slevy na všechny objednávky: 25 procent při osobním odběru, 10 procent při zaslání poštou. (Sleva Vám bude odečtena po odeslání objednávky.)

14.3.17 Jako mimořádné číslo Filosofického časopisu vychází svazek Explorations in Late Scholasticism, věnující se tématům tzv. druhé scholastiky. Znalci numismatiky se mohou těšit ze třech nových čísel Numismatického sborníku (28/2, 29/1 a 29/2) jakož i z publikace Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně–Popůvkách.

21.12.16 Níže uvedené předvánoční novinky nakladatelství je možno v tuto chvíli objednat prostřednictvím knihkupectví Karolinum a Aleš Čeněk, na Slovensku u distribuční sítě Inform. Více informací je k dispozici na Facebooku. E-shop nakladatelství bude nyní až do Nového roku mimo provoz. Přejeme vše dobré a budeme se těšit s dalšími knihami nejen z oblasti filosofie v roce 2017! Naše nové tituly: James Hill: Berkeleyho filosofie ducha, Michael Dummett: Imigranti a právo na pobyt, Petr Urban: Jak rozumíme druhým?, Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé, Petr Jemelka: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie, Maurice Merleau-Ponty: Smysl filosofického tázání, Johann Peter Cerroni: Spisovatelé Království českého. Díl I.: A-B, Kateřina Trlifajová, Jan Frei et al.: Spor o pravdu, Břetislav Horyna: Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu, Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al.: Ve stínu hellénského slunce

2.12.16 Vychází druhý svazek edice Dnešní svět, publikace O přistěhovalectví a uprchlících Michaela Dummetta. Knihu oficiálně představí dr. Tomáš Hříbek a prof. Tomáš Halík 15. prosince 2016 v Praze v Café Kampus od 17 hodin. Jste srdečně zváni! Viz též ZDE.

Archiv aktualit

Filosofia © 2017