Filosofia

O nakladatelství

Předseda ediční rady nakladatelství Filosofia: PhDr. Josef Zumr, CSc.
Výkonný redaktor: Mgr. Ing. David Jeřábek: jerabekd@gmail.com

 

Od svého založení v roce 1990 rozvíjí Filozofický ústav AV ČR samostatnou ediční činnost ve vlastním nakladatelství FILOSOFIA. Mimo původní práce zde vycházejí i sborníky ze sympozií a vědeckých konferencí pořádaných ( většinou se zahraniční účastí a ve spolupráci s jinými vědeckými institucemi) Filozofickým ústavem AV ČR. Do edičního programu jsou zařazovány také české překlady závažných textů novodobé filozofie i další filozofická literatura potřebná pro výuku vysokoškolských pracovišť. Významné práce z historie českého myšlení přináší ediční řada Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích. Ediční řada Filosofie a sociální vědy se zaměřuje na transdisciplinární zkoumání na pomezí současné politické, sociální a morální filosofie na jedné straně a politologie, sociologie a dalších sociálních věd na straně druhé. Řadu malých monografií významných myslitelů současnosti představuje edice Parva philosophica. Řada The Logica Yearbook obsahuje příspěvky z každoročního mezinárodního sympozia Logica a mezinárodního kolokvia o filozofické logice. Publikace mj. přinášejí výsledky původního významu v oblasti filozofické logiky prezentované v České republice. V edici Základní filozofické texty jsou publikovány práce významných klasiků i soudobých zahraničních autorů, jejichž překlady připravují pracovníci Filozofického ústavu AV ČR.

Kabinet pro klasická studia realizuje vlastní ediční činnost vydáváním interaktivních CD-ROMů.

FB

 

Aktuality

18.7.16 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 22. 7.–2. 8. 2016 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

27.6.16 V nové edici Dnešní svět, určené široké vzdělané veřejnosti, vychází jako první svazek Darwinovská levice. Politika, evoluce a spolupráce Petera Singera. Teoretickou diskusi o povaze současné společnosti a kultury nabízí čtenářům publikace Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti Romana Kandy a kol.

20.6.16 Nakladatelství Filosofia srdečně zve na představení knihy Petera Singera Darwinovská levice, která je prvním svazekem nové edice Dnešní svět, určené široké veřejnosti. Akce proběhne ve čtvrtek 23. června v 16 hodin v salonku Café Kampus. Více informací ZDE.

20.6.16 Šestnáctým a sedmnáctým svazkem pokračuje ediční řada Colloquia mediaevalia Pragensia: publikacemi Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku (editoři Krzysztof Bracha, Martin Nodl) a Právní kultura středověku (editoři Martin Nodl, Piotr Węcowski).

28.4.16 Nakladatelství Filosofia se ve dnech 12.-15. května na pražském Výstavišti zúčastní největšího domácího knižního veletrhu SVĚT KNIHY. Stánek P403a s vybraným sortimentem zejména novinek najdete v pravém křídle Průmyslového paláce. Veškeré na veletrhu nabízené knihy budou v prodeji se slevou 25%.

Archiv aktualit

Filosofia © 2016