Filosofia

O nakladatelství

Od svého založení v roce 1990 rozvíjí Filosofický ústav AV ČR samostatnou ediční činnost ve vlastním nakladatelství FILOSOFIA, které poskytuje nejen otevřenou publikační platformu pro původní vědecké práce z oblasti filozofie a příbuzných humanitních disciplín, ale přináší rovněž české překlady významných světových děl z těchto oborů. Doposud vydalo přes 450 titulů, k nimž každým rokem přibývají přes dvě desítky dalších kvalitních děl nejen z oblasti filozofie.

Mezi stěžejní ediční řady nakladatelství patří řady Dnešní svět, Studie a prameny k dějinám myšlení českých zemí, Filosofie a sociální vědy či Základní filosofické texty.

Publikace nakladatelství je možno zakoupit s 10procentní slevou v distribuční síti Kosmas, dále například ve vybraných knihkupectvích či prostřednictvím e-shopu na těchto stránkách. Při zaslání poštou poskytujeme 10procentní slevu, při osobním odběru 25procentní.

Vybrané lehce poškozené publikace nabízíme se slevou 50 procent. Více informací a seznam nabízených knih naleznete ZDE.

Přejeme příjemnou četbu.

FB

 

Aktuality

13.2.18 Jednomu z nejčtenější Komenského děl se věnuje nový svazek edice Parva philosophica, text Dmytra Čyževského K Labyrintu světa. Zájemce o komeniologii potěší i monografie kolektivu autorů Ex definitione, která představuje vybrané pojmy Komenského Věcného pansofického slovníku a jejich dobové kontexty. Třetím svazkem (v pořadí však druhým) pokračuje velkolepý projekt edice slovníku spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho. Studie zařazené do monografie Středověká univerzitní vzdělanost reprezentují moderní přístupy ke zkoumání pozdně středověkých univerzit. Rekontextualizovat tzv. českou otázku, tedy otázku po smyslu české existence, již si kladl ve stejnojmenném díle na konci 19. století T. G. Masaryk, si vytkla za cíl objemná kolektivní monografie Česká otázka a dnešní doba.

17.1.18 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 20. 1.–11. 2. 2018 přerušen z důvodu inventarizace. Děkujeme za pochopení.

8.1.18 Aristotelovo pojetí člověka s důrazem na jeho biologický rámec představuje nejnovější kniha Karla Theina. Kromě podrobného výkladu, jenž vede od fyziologie přes vnímání a představování až k rozumu, jemuž má tělesná stavba sloužit, nabízí kniha též srovnání s chápáním lidské přirozenosti u starších myslitelů včetně Platóna. Cílem je ukázat, proč právě u Aristotela přestává být člověk „malým světem“ a stává se jedinečnou bytostí, současně zakotvenou v živočišné říši a přerůstající její přirozené meze.

21.12.17 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 21. 12. 2017–2. 1. 2018 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

15.12.17 Novinky přelomu listopadu a prosince: první ze dvou mimořádných čísel Filosofického časopisu, Perception in Scholastics and Their Interlocutors, přináší studie zkoumající problematiku vnímání a smyslů především ve scholastické filosofii, zatímco druhý soubor studií, A Crisis of Democracy and Representation, nabízí nové promýšlení vztahu demokracie a reprezentace jako východisko ze současné krize demokratických společností. První číslo dvojjazyčné ročenky Kontradikce / Contradictions představuje platformu pro bádání a diskuse o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě. Před Vánoci může naše nakladatelství potěšit i všechny numismatiky, a to hned třemi čísly Numismatického sborníku najednou (30/1, 30/2, 31/1).

Archiv aktualit

Filosofia © 2018