Edice Fontes rerum Bohemicarum

Ediční řada navazuje na stejnojmenný vydavatelský projekt z přelomu 19. a 20. století. Vychází zde především kritická vydání důležitých literárních památek českého středověku.

Řadu spravuje Centrum medievistických studií (František Šmahel).

titul autor vyšlo
Staré letopisy české (2. svazek) Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klo ... 24. ledna 2019
Staré letopisy české (texty nejstarší vrstvy) Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klo ... 2003