Erós a civilizace

Herbert Marcuse

Německo-americký filosof rozvíjející kritickou teorii frankfurtské školy ve své knize Erós a civilizace (1955) zásadně přispěl k diskusím o smysluplnosti tzv. freudo-marxismu. Témata, koncepty a metody freudovské psychoanalýzy se pokusil skloubit s Marxovým projektem kriticky zaměřené filosofie. Dvojímu konceptuálnímu ohnisku u Marcuseho odpovídá podvojnost politického apelu: změnit svět, proměnit život. Plánované vydání českého překladu Lubomíra Sochora znemožnily politické okolnosti po roce 1968, kniha tak vychází až nyní.

vyjde: 2023