Politika jednoty ve světě proměn

Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort

V současném světě dochází ke změně pohledu na liberální demokracii. Přestává platit obecná politická a kulturní shoda na tom, že liberální demokracie představuje završení dějin, že společenská individualizace je tím nejlepším a nezrušitelným principem, kdežto kolektivní identity jsou věcí minulosti. Liberální společnost, dosud oslavující postmoderní mnohost a jinakost, se proměňuje ve společnost roztříštěnou do uzavřených komunit, v níž se vytrácí jednotící ideál občanství a lidských práv. Kniha nabízí analýzu vznikajících nových forem politického a myšlenkového sjednocování, tak jak se projevují v současných teoriích lidu, v myšlení teologického hnutí „radikální ortodoxie“ a v populistických hnutích.  

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Úvod
Summary

 

Recenze:

Jan Géryk, Salon, Právo, 30. 11. 2021

publikace Politika jednoty ve světě proměn
vyšlo: 12. srpna 2021
206 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-682-8
220 Kč zakoupit