Pražské jaro

Logika nového světa. Od reforem k revoluci

Michael Hauser (ed.)

Společenská dynamika pražského jara byla mnohem vrstevnatější a otevřenější než dynamika pařížského května 1968 nebo listopadových událostí roku 1989. Kniha se zaměřuje na opomíjené dimenze pražského jara, které na něj vrhají jiné světlo, a přináší jiný pohled než ten, s nímž se běžně setkáváme v polistopadových českých a slovenských pracích. Jsou v ní představeny reformy týkající se podnikové demokracie, samosprávného soudnictví, zrušení politických, od společnosti odtržených elit a další myšlenky a počiny pražského jara. Jako jedinečný rys pražského jara vykresluje vzájemné výměny mezi vládnoucí mocí, expertními týmy a společenskými hnutími. Díky nim reformy přecházely v revoluci, která od základu proměňovala státní socialismus. Tváří v tvář dnešním krizím se události pražského jara stávají novým inspiračním zdrojem.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

Prolog

Summary

 

Recenze:

Pavel Šnajdr, solidarita.socsol.cz, 17. 12. 2022

 

Další:

Představení knihy, Český rozhlas Vltava (začíná 1:06:00)

Anketa Kniha roku 2022

publikace Pražské jaro
vyšlo: 23. srpna 2022
314 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-727-6
320 Kč zakoupit