Pražské jaro 1968

Koncepty nového světa. Od reforem k revoluci

Michael Hauser (ed.)

Kniha představuje politické, ekonomické, právní a sociální koncepty Pražského jara 1968 ve vztahu ke společenskému vývoji šedesátých let. Předkládá jejich novou interpretaci ve světle současné politické filosofie a dalších disciplín. Koncepty jako interaktivní vztah politiky a společnosti, ekonomická demokracie v podnicích nebo samosprávné soudnictví byly často natolik inovativní, že jejich význam si začínáme plně uvědomovat až v současné době, kdy se téma Pražského jara osvobozuje od jeho antikomunistického rámování devadesátých let. Kniha přináší pohled na myšlenkový a politický svět, v němž se reformní návrhy dynamizovaly a přecházely v revoluční společenský pohyb, jehož konec zůstal dodnes otevřen.

vyjde: 2022
vázaná