Edice Archiv český

Ediční řada navazuje na nejstarší vydavatelský projekt kritické historiografie, založený Františkem Palackým roku 1840. Soustředí se na zpřístupňování dokumentů neliterární povahy, tedy především listin, korespondence a účetních či správních pramenů.

Řadu spravuje Centrum medievistických studií (František Šmahel a Robert Novotný).

titul autor vyšlo
Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Prage ... Jan Adámek (ed.) 10. prosince 2018
Codex Přemyslaeus Ivan Hlaváček (ed.) 21. prosince 2013
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452 Alena M. Černá, František Šmahel (eds.) ... 11. října 2017
Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 František Hoffman (ed.) 2000
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve st ... Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin M ... 10. srpna 2015