Od zneuznání ke spravedlnosti

Marek Hrubec

Kniha předkládá kritickou sociální a politickou teorii uznání a spravedlnosti založenou filosoficky a rozvinutou v sociálních vědách. Nyní, po dekádě od prvního vydání, autor vypracoval druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Po vyprodání knihy vznikla poptávka po dalším vydání, čímž vznikla příležitost reflektovat teoretický i praktický vývoj od prvního publikování a aktualizovat knihu rovněž v návaznosti na reakce čtenářů a komentujících autorů.

Druhé, doplněné vydání.

vyjde: 2022
vázaná