Od zneuznání ke spravedlnosti

Marek Hrubec

Kniha předkládá kritickou sociální a politickou teorii uznání a spravedlnosti založenou filosoficky a rozvinutou v sociálních vědách. Nyní, po dekádě od prvního vydání a po vyprodání knihy, vypracoval autor druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Využil tak příležitosti reflektovat teoretický i praktický vývoj od prvního publikování a aktualizovat knihu rovněž v návaznosti na reakce čtenářů a komentujících autorů. 

Druhé, upravené vydání.

to be published: June 2024
hardcover