Edice Základní filosofické texty

Ediční řada přináší českým čtenářům překlady zásadních filosofických knih z období od novověku až do současnosti, s těžištěm v dílech předních filosofů 19. a 20. století. Ať se jedná o texty, přeložené do češtiny vůbec poprvé, nové překlady nebo reedice již existujících, jedná se o knihy, které tvoří součást kánonu filosofické literatury.

titul autor vyšlo
Etika péče Virginia Held 13. dubna 2016
Filosofické poznámky Ludwig Wittgenstein 21. prosince 2015
Vysvětlování a rozumění Georg Henrik von Wright 24. ledna 2014
Poznámky o barvách Ludwig Wittgenstein 14. května 2010
Struktura chování Maurice Merleau-Ponty 12. prosince 2008
O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus ... Johann Gottlieb Fichte 20. června 2008
Formální a transcendentální logika Edmund Husserl 16. května 2007
Modrá a Hnědá kniha Ludwig Wittgenstein 9. listopadu 2006
Násilí a metafyzika Jacques Derrida 2002
Jak udělat něco slovy John Langshaw Austin 2000
Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein 1998
Rozepře Jean-Francois Lyotard 1998
O postmodernismu Jean-Francois Lyotard 1993
Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s t ... F. W. J. Schelling 1992