Basic Philosophical Texts (Základní filosofické texty) series

This editorial series provides Czech readers with translations of fundamental philosophical books from the modern era to the present, with a focus on the works of prominent philosophers of the 19th and 20th centuries. These may be texts translated into Czech for the first time, new translations, or re-editions of existing translations, but always books that are part of the canon of philosophical literature.

Publications are in Czech.

title author published
Jak něco udělat pomocí slov John Langshaw Austin 15th November 2022
Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas 7th September 2022
Fenomenologie ducha Georg Wilhelm Friedrich Hegel 4th December 2019
Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein 4th December 2019
Etika péče Virginia Held 13th April 2016
Filosofické poznámky Ludwig Wittgenstein 21st December 2015
Vysvětlování a rozumění Georg Henrik von Wright 24th January 2014
Poznámky o barvách Ludwig Wittgenstein 14th May 2010
Struktura chování Maurice Merleau-Ponty 12th December 2008
O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus ... Johann Gottlieb Fichte 20th June 2008
Formální a transcendentální logika Edmund Husserl 16th May 2007
Modrá a Hnědá kniha Ludwig Wittgenstein 9th November 2006
Násilí a metafyzika Jacques Derrida 2002
Jak udělat něco slovy John Langshaw Austin 2000
Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein 1998
Rozepře Jean-Francois Lyotard 1998
O postmodernismu Jean-Francois Lyotard 1993
Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s t ... F. W. J. Schelling 1992