Rozvíjení radikální imaginace

Globální přerozdělování, uznání a reprezentace

Nancy Fraser

Nancy Fraser, profesorka politické a sociální teorie na New School University v New Yorku, patří mezi nejvýznamnější osobnosti současnéhokritického myšlení. V publikované knize předkládá své filosofické rozbory sporů o spravedlnost, veřejnost, gender a nadnárodní konflikty. Formuluje své originální pojetí globální spravedlnosti, které analyzuje sociálně-ekonomické přerozdělování, kulturní uznání a demokratickou reprezentaci.

 

Recenze:

Lubica Kobová, "Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace", in: Filozofia 3/2008

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Rozvíjení radikální imaginace
published: 25th May 2007
translation: Martin Brabec
184 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-251-6
71 Kč buy online