Philosophy and Social Sciences (Filosofie a sociální vědy) series

The series entitled Philosophy and Social Sciences focuses on two kinds of texts. First, on the translations of significant books mainly of political philosophy and social sciences dealing with global topics. These are titles that are currently the subject of public debate in the world. Second, the outcomes of Czech experts‘ research are published within the series, these focusing mostly on the interdisciplinary exploration into key topical questions of political philosophy and globalization. Thus, the series helps to develop critically oriented social and political theory in Czechia and open up socially relevant issues in public.

The series is managed by Ondřej Lánský (editor-in-chief), Jan Bíba and Martin Brabec.

Publications are in Czech.

title author published
Africká filosofie společnosti Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svobod ... 9th December 2022
Kritika černého rozumu Achille Mbembe 9th December 2022
Čína a Rusko: nové sblížení Alexandr Lukin 30th September 2021
Náboženství, modernita a sekularismus v současné í ... Abdolkarím Sorúš 30th September 2021
Autoritářství Oliver Decker, Christoph Türcke (eds.) 3rd December 2020
Jak trhy vytlačují morálku Michael Sandel et al. 25th November 2020
Filosofie a ohrožená Země Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský 1st October 2020
Konfuciánský ústavní systém Ťiang Čching 19th May 2020
Idea strukturální demokracie Miroslav Pauza 9th December 2019
Kritická teorie a sociální média Thomas Allmer 4th September 2019
Právo svobody Axel Honneth 10th December 2018
Univerzalismus v pluralitním světě Vlastimil Hála 15th November 2018
Současná africká sociální a politická filosofie Albert Kasanda 14th September 2018
Kritika arabského rozumu. Úvod Muhammad A. al-Džábirí 25th May 2018
Náboženství a sekularita Ondřej Štěch (ed.) 6th October 2017
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a ci ... Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.) ... 16th June 2017
Ekonomická a politická transformace Číny Wei Xiaoping 11th May 2017
Imigranti a právo na pobyt Joseph H. Carens 9th December 2016
Environmentální devastace a sociální destrukce Oleg Suša a Richard Sťahel 26th September 2016
Německá Evropa Ulrich Beck 18th September 2015
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu Martin Solík (ed.) 5th August 2015
Kapitoly z teorie spravedlivé války Josef Velek 15th March 2015
Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Bernhard Sutor 15th March 2015
Kapitalismus: mýtus jednoho slova Břetislav Horyna 15th September 2014
Morální odpovědnost a její aspekty Vlastimil Hála et al. 15th May 2014
Kritická teorie společnosti Marek Hrubec et al. 9th December 2013
Sekulární věk Charles Taylor 15th September 2013
K ustavení Evropy Jürgen Habermas 12th April 2013
Interkulturní vojna a mír Jan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.) 17th December 2012
Etika sociálních konfliktů Marek Hrubec et al. 7th November 2012
Krize a politické křižovatky Jan Rovenský et al. 7th September 2012
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 16th December 2011
Filosofický význam současné ekologické krize Rudolf Kolářský 5th December 2011
Patologie rozumu Axel Honneth 24th August 2011
Kosmopolitismus Robert Fine 6th May 2011
Proti útlaku a nadvládě Iris Marion Young 14th December 2010
Globalizace v sociálních souvislostech současnosti Oleg Suša 6th May 2010
Právo nežít v chudobě Výzkumný tým Social Watch 18th March 2010
Univerzalismus v etice jako problém Vlastimil Hála 9th February 2010
Civilizační analýza Johann Arnason 2nd November 2009
Domov a dálava Erazim Kohák 12th May 2009
Právo národů John Rawls 2009
Teorie globálního kapitalismu William Robinson 2009
Sociální kritika v éře globalizace Marek Hrubec et al. 24th October 2008
Interkulturní dialog o lidských právech Marek Hrubec (ed.) 3rd September 2008
Zbavovat se svéprávnosti Axel Honneth 27th November 2007
Právní symbolismus Jiří Přibáň 16th November 2007
Všeobecný základní příjem Martin Brabec, Marek Hrubec, Philippe Va ... 24th October 2007
Nedostatek soudnosti? Alessandro Ferrara 16th October 2007
Síla a rozum Pavel Barša 28th August 2007
Rozvíjení radikální imaginace Nancy Fraser 25th May 2007
Kultura, kritika, dialog Hans-Herbert Kögler 5th December 2006
Neklid doby Martin Beck Matuštík 30th November 2006
Iluze liberální spravedlnosti Gerald A. Cohen 21st September 2006
Polemika o ústavě Alessandro Ferrara, Frank I. Michelman 11th May 2006
Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie? Marek Hrubec et al. 2005
Spravedlnost a demokracie v evropské integraci Marek Hrubec et al. 2005
Demokracie, veřejnost a občanská společnost Marek Hrubec et al. 2004
Globální spravedlnost a demokracie Marek Hrubec et al. 2004
Přerozdělování nebo uznání? Nancy Fraserová, Axel Honneth 2004
Budoucnost lidské přirozenosti Jürgen Habermas 2003
Teorie demokracie dnes Jürgen Habermas, Ian Shapiro 2002
Etika autenticity Charles Taylor 2001
Interpretace a sociální kritika Michael Walzer 2000
Problémy legitimity v pozdním kapitalismu Jürgen Habermas 2000
Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas 2000
Filosofie a současná ekologická krize Rudolf Kolářský, Oleg Suša 1998
Etika autonomie a autenticity Josef Velek (ed.) 1997
Spor o spravedlnost Josef Velek (ed.) 1997
Sociální filosofie a postmoderní etika Axel Honneth 1996
Spor o liberalismus a komunitarismus Josef Velek (ed.) 1996