Parva philosophica series

This series is characterized by the short range of titles it publishes and by its pocket format. It is based on both original works and translations, both current and historically focused works, theoretical questions, and similar.

Publications are in Czech.

title author published
Kam kráčí středověká filosofie? Alain de Libera 9th December 2022
Descartes Nikétés Ladislav Kvasz 10th December 2021
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou. Dopis ... Šem Ṭov ben Josef ibn Falaquera 4th May 2021
Donald Winnicott a politická teorie Alice Koubová, Petr Urban 15th June 2020
K Labyrintu světa Dmytro Čyževskyj 22nd December 2017
Jak rozumíme druhým? Petr Urban 2nd December 2016
Smysl filosofického tázání Maurice Merleau-Ponty 2nd December 2016
Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu Břetislav Horyna 2nd December 2016
Exodus bez Mojžíše Petr Kouba 18th December 2014
Rilke, svědek spirituálního života Gabriel Marcel 21st December 2013
O matematické metodě Bernard Bolzano 10th December 2012
Jazyk a zmena Ladislav Kvasz 6th April 2012
Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho Marc Richir 10th May 2011
Humanismus nestačí Michael Hauser, Slavoj Žižek 30th September 2008
Sapientia nostra Andreas Speer 2004
Úkol hermeneutiky Paul Ricoeur 2004
Ústavní zakotvení sociálních práv Cécile Fabreová 2004
Vnímání Renaud Barbaras 2002
Možnosti hodnotové etiky Vlastimil Hála 2000
Druhý Renaud Barbaras 1998
Hermeneutické pojetí zkušenosti Antonín Mokrejš 1998
René Descartes a české baroko Stanislav Sousedík 1996
Otázka po realitě a možnost metafysiky Honnefelder Ludger 1995
Rozumět a interpretovat Jean Greisch 1995
Čas a druhý u Husserla a Heideggera Françoise Dasturová 1994
Hermeneutická svoboda Günter Figal 1994
Politiky přátelství Jacques Derrida 1994
Problém dějinného vědomí Hans-Georg Gadamer 1994
Znak a bytí Michal Ajvaz 1994
Židovská jedinečnost a filozofie Catherine Chalierová 1992