The Study and Sources of the History of Thought in the Czech Lands (Studie a prameny...) series

This series of publications is dedicated to publishing works by authors associated with the Czech lands from the Middle Ages to the present. It also offers relevant sources such as correspondence or diaries, as well as current secondary literature focused on individual topics, personages, and schools of thought in the region.

The series is headed by Jan Mervart (editor-in-chief), Pavel Soukup, and Lucie Storchová.

Members of the editorial board are Petr Hlaváček, Jiří Chotaš, Hynek Janoušek, Ivan Landa, Ota Pavlíček, Martin Svatoš, and Vladimír Urbánek.

Publications are in Czech.

title author published
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka Tomáš Hejduk 4th February 2022
Přenos vědění Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, Jaros ... 28th June 2021
Filosof Erazim Kohák Jakub Trnka 4th September 2020
Turnaj víry Dušan Coufal 15th June 2020
Verbum caro factum est Eliška Poláčková 12th December 2019
Ad majorem evidentiam Lenka Řezníková 4th February 2019
Imaginace a forma Ivan Landa, Jan Mervart et al. 20th March 2018
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského ... Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.) ... 23rd January 2018
Pracovní analýza a jiné texty Egon Bondy 13th November 2017
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Českosl ... Ivan Landa, Jan Mervart et al. 26th July 2017
Masarykův realismus a filosofie pozitivismu Jan Svoboda 27th June 2017
Reflexe environmentální problematiky v dějinách če ... Petr Jemelka 2nd December 2016
Nalezení střední cesty Zdeněk V. David 15th June 2012
Korektiv Masarykovy filosofie Zdeněk Novotný 17th August 2011
Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy Mojmír Grygar 21st December 2010
Karel Vorovka Helena Pavlincová 13th August 2010
Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty Augustin Smetana 6th November 2008
Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925 Václav Tomek 2002
Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie ... Josef Zumr (ed.) 1999
Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa Josef Zumr 1998
Husitské myšlení Robert Kalivoda 1997
České myšlení Miloslav Bednář 1996
Český anarchismus 1890–1925 Václav Tomek 1996