Colloquia mediaevalia Pragensia series

This series serves as a publishing platform for Medieval colloquia and conferences.

The series is managed by the Center for Medieval Studies but is open to the entire scientific community.

Publications are in Czech, and in German, Slovak, or Polish as relevant.

title author published
Marxismus a medievistika Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 15th December 2020
Raný český stát 10. století Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.) 25th November 2020
Středověké město Martin Nodl (ed.) 6th December 2019
Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české ... Kamil Boldan, Jan Hrdina (eds.) 5th February 2019
Středověká univerzitní vzdělanost Martin Nodl (ed.) 11th January 2018
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku Krzysztof Bracha, Martin Nodl (eds.) 2nd June 2016
Právní kultura středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski 2nd June 2016
Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the m ... Eva Doležalová et al. 15th August 2015
Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje Paweł Kras, Martin Nodl (eds.) 15th September 2014
Memoria et damnatio memoriae ve středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 15th September 2014
Moc a její symbolika ve středověku Martin Nodl, Andrej Pleszcyński (eds.) 22nd July 2011
Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter Eva Doležalová et al. 17th May 2010
Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 1 ... Martin Nodl, František Šmahel (eds.) 13th November 2009
Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět Vladimír Liščák, Petr Sommer (eds.) 21st May 2008
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku Martin Nodl, Martin Wihoda (eds.) 31st March 2008
Církevní topografie a farní síť pražské církevní p ... Jan Hrdina, Blanka Zilynská (eds.) 17th January 2008
Zbožnost středověku Matin Nodl (ed.) 1st November 2007
Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa Petr Sommer (ed.) 9th November 2006
Sociální svět středověkého města Martin Nodl (ed.) 24th April 2006
Historia monastica I Dušan Foltýn, Kateřina Charvátová, Petr ... 3rd February 2006
Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 Petr Sommer (ed.) 2001
Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert František Šmahel (ed.) 1999