title author published
Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství ... Radka Fialová, Jiří Hoblík (eds.) ... 28th December 2023
Knize knih vstříc Petr Pavlas 13th December 2023
Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malý ... Jan Makovský 28th November 2023
O čem se vypráví Petr Koťátko 31st October 2023
Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho r ... Elías Fuentes Guillén 22nd June 2023
Dynamický logos Michal Ajvaz 28th March 2023
Tři programové texty existenciální filosofie Gabri ... Peluška Bendlová (ed.) 9th December 2022
Pražské jaro Michael Hauser (ed.) 23rd August 2022
Eutanazie a dobrý život David Černý 13th December 2021
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální pr ... Vladimír Havlík 1st December 2021
Lessons from Kafka Tomáš Koblížek, Petr Koťátko (eds.) ... 26th November 2021
Politika jednoty ve světě proměn Joseph Grim Feinberg, Michael Hause ... 12th August 2021
Doba přechodu Michael Hauser 2nd June 2021
Prospektivní bioetika Josef Kuře 21st December 2020
Oslněni hellénským sluncem Daniela Čadková 16th December 2020
Jubilate et bibite Daniela Čadková, Jakub Čechvala, El ... 26th October 2020
Justus et bonus Ondřej Podavka (ed.) 26th October 2020
Traktáty a receptáře Antonín Novák (ed.) 19th August 2020
Spisovatelé království českého I + II + III Johann Peter Cerroni 2nd April 2020
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni 3rd March 2020
Jevení a spása Jan Černý 28th February 2020
Příběhy slavných vil renesančního Říma Jana Máchalová, Ivan Chvatík 21st February 2020
Filosofie Hanse Jonase Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek et a ... 17th December 2019
Paradoxy klasické logiky Vít Punčochář 12th December 2019
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích ... Jakub Čechvala (ed.) 3rd December 2019
Sociologie, veřejnost, politika John Holmwood 17th October 2019
Karel Kosík. Dialektika, kultura a politika Jan Mervart (ed.) 29th July 2019
Idea dějin a Palacký jako myslitel Miloslav Bednář (ed.) 18th March 2019
Sartrův ateismus Marek Feigl 18th March 2019
Zahrada slov Julie Černá, Barbora Kocánová, Pave ... 11th March 2019
Myšlení a tvorba Egona Bondyho Petr Kužel 26th November 2018
Centrum medievistických studií 2008–2018 Robert Novotný, Petr Sommer (eds.) 25th September 2018
Mezi mýty a minarety Jan Rovenský et al. 19th August 2018
Vymyšlená Ithaka Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et ... 23rd July 2018
Význam, sémantika, Wittgenstein Martin Stokhof 19th July 2018
From Social to Cyber Justice Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, ... 20th April 2018
Kant a Husserl o zkušenosti Jakub Trnka 28th March 2018
Česká otázka a dnešní doba Aleš Prázný, Jan Svoboda (eds.) 2nd February 2018
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni 30th January 2018
Aristotelés o lidské přirozenosti Karel Thein 22nd December 2017
O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat Vojtěch Kolman 13th November 2017
Filosofie logiky Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková ... 22nd September 2017
Jaké to je, nebo o čem to je? Tomáš Hříbek 26th June 2017
Přístupy k etice I. + II. + III. 10th April 2017
Přístupy k etice III. Jakub Jirsa et al. 10th April 2017
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu Ota Halama, Pavel Soukup (eds.) 13th January 2017
Berkeleyho filosofie ducha James Hill 16th December 2016
Spor o pravdu Jan Frei, Kateřina Trlifajová et al ... 14th December 2016
Kacíři, barbaři a nepřátelé Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová 2nd December 2016
Ve stínu hellénského slunce Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et ... 2nd December 2016
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni 30th November 2016
Podzim postmodernismu Roman Kanda et al. 24th June 2016
Historia litteraria v českých zemích od 17. do poč ... Josef Förster, Ondřej Podavka, Mart ... 14th January 2016
Formy jazyka Vojtěch Kolman, Vít Punčochář 21st December 2015
Moderní univerzita Tomáš Hejduk, Jiří Chotaš, Aleš Prá ... 21st December 2015
Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost Paul Veyne 8th December 2015
Je třeba zavrhnout liberalismus? Ondřej Lánský 7th December 2015
Přístupy k etice II. Jakub Čapek et al. 1st December 2015
Úvod do sociologie hudby Theodor Adorno 20th November 2015
Justice and Recognition Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, ... 30th April 2015
Přístupy k etice I. Štěpán Špinka et al. 15th March 2015
Slast a politika Jodi Deanová 19th January 2015
Obec a duše Jakub Jinek, Jakub Jirsa, Karel The ... 18th December 2014
25 let poté Jan Rovenský et al. 10th December 2014
Kapitoly z analytické filosofie Jaroslav Peregrin 10th December 2014
Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transf ... Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek ... 5th October 2014
Filosofie Louise Althussera Petr Kužel 15th September 2014
Současné přístupy v historické epistemologii Tomáš Dvořák 15th August 2014
Raný Husserl a filosofie jazyka Petr Urban 20th March 2014
O špatném nekonečnu Vojtěch Kolman, Robert Roreitner (e ... 21st December 2013
Zrod vedy ako lingvistická udalosť Ladislav Kvasz 21st December 2013
Logika pro Pány, Otroky a Kibice Vladimír Svoboda 2nd December 2013
Hearth and Horizon Erazim Kohák 20th October 2013
Soukromé jazyky - čítanka Ondřej Beran (ed.) 20th October 2013
Racionalita versus transcendence O. A. Funda 10th October 2013
Heresis seminaria Pavlína Rychterová, Pavel Soukup (e ... 15th September 2013
Kultura v době zrychlené globalizace Milan Kreuzzieger 15th March 2013
Soukromé jazyky Ondřej Beran 15th January 2013
Syntetické apriori Hynek Janoušek, Vojtěch Kolman (eds ... 14th January 2013
Otázky Nietzschova myšlení Jiří Pechar 11th January 2013
Maurice Merleau-Ponty Jakub Čapek 10th January 2013
Domov a dálava Erazim Kohák 2013
Athletae Christi Petr Kitzler 17th December 2012
Cesta k pramenům smyslu Michal Ajvaz 17th December 2012
Cesty z postmodernismu Michael Hauser 10th December 2012
Franz Kafka a perspektiva minority Petr Kouba, Tomáš Pivoda (eds.) 10th December 2012
Idea, číslo, pravidlo Vojtěch Kolman 2nd April 2012
Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra Pavel Soukup 10th February 2012
Social and Cultural Dimensions of Innovation in Kn ... Josef Hochgerner, Jiří Loudín (eds. ... 6th February 2012
Z evolučního hlediska Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek et al ... 19th December 2011
Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Jan Bíba, Milan Znoj et al. 5th December 2011
Z příhodného Martin Nitsche 23rd September 2011
Myslitel Karel Kosík Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef ... 21st July 2011
La phénoménologie comme philosophie première Karel Novotný, Alexander Schnell, L ... 13th May 2011
Suárez a jeho metafyzika Daniel Heider 10th May 2011
Etika vědy v České republice: od historických koře ... Wendy Drozenová et al. 28th March 2011
Modality v analytické metafyzice Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej ... 1st February 2011
Aristotelská nauka o potencích David Peroutka 20th December 2010
Legendy Wolfenbüttelského rukopisu Jana Zachová (ed.) 20th December 2010
Myšlení v nás Karel Thein 20th December 2010
Domov a dálava Erazim Kohák 1st December 2010
Návrat metafyziky? Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Ma ... 15th November 2010
Sběrné suroviny Tomáš Dvořák 9th November 2010
Beckett: filosofie a literatura Karel Císař, Petr Koťátko 26th October 2010
Náš jazyk, můj svět Ondřej Beran 25th October 2010
Logika a přirozený jazyk Vladimír Svoboda 21st September 2010
Martin Luther King proti nespravedlnosti Marek Hrubec et al. 17th September 2010
Spor o přirozený svět Pavel Kouba, Kateřina Trlifajová, B ... 26th July 2010
Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie ... Ivan Chvatík (ed.) 8th January 2010
Proměny historiografie vědy Daniel Špelda 29th December 2009
Die mittelalterliche Kolonisation Michael Brauer, Pavlína Rychterová, ... 21st December 2009
Commentarius in De universalibus Iohannis Wyclif S ... Ivan Müller (ed.) 18th December 2009
Filosofie jazyka Waltera Benjamina Martin Ritter 18th December 2009
Innovation Cultures – Challenge and Learning Strat ... Jiří Loudín, Klaus Schuch (eds.) 1st July 2009
Architektonika a protoarchitektura Petr Rezek 17th May 2009
George Berkeley Petr Glombíček, James Hill (eds.) 2nd April 2009
Věda, filosofie, metodologie Adolf Filáček 1st March 2009
Between Islam and the West Marek Hrubec (ed.) 2009
Člověk a jeho svět Jan Kuneš, Martin Vrabec et al. 2009
Filosofie čísla Vojtěch Kolman 17th December 2008
Metafyzika antiindividualismu Tomáš Hříbek 15th December 2008
Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polym ... Petr Dvořák, Jacob Schmutz (eds.) 17th September 2008
Centrum medievistických studií - badateství, dokto ... Petr Sommer, Pavel Soukup 27th August 2008
Vynález věcí Karel Thein 17th April 2008
Prolegomena k filosofii současnosti Michael Hauser 31st January 2008
Meze formalizace, analytičnosti, prostoročasu Vladimír Havlík 14th January 2008
Mezi Baltem a Uhrami Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek ( ... 14th January 2008
Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení ... Marcela Sedláčková (ed.) 7th January 2008
Hearth and Horizon Erazim Kohák 2008
Problémy fenomenologie Jiří Pechar 19th December 2007
Spinoza Martin Hemelík 13th December 2007
Znak, sebevědomí a čas Michal Ajvaz 12th December 2007
Platón a Evropa Jan Patočka 27th November 2007
Donum Magistrae Petr Kitzler, Zuzana Silagiová, Han ... 1st October 2007
Mimo princip identity Alice Kliková 9th September 2007
Rozum - kritika - otevřenost Zuzana Parusniková 27th August 2007
O věčnosti světa Jaroslav Daneš 16th July 2007
Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein Petr Glombíček 24th May 2007
Metafyzika jako věda Marek Otisk 12th April 2007
Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Jaroslav Peregrin (ed.) 8th March 2007
Hrabaliana rediviva Annalisa Cosentino, Milan Jankovič, ... 12th February 2007
Aus Böhmens Verfassungsgeschichte Jiří Kejř (ed.) 29th January 2007
Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie Zdeněk Mathauser 6th December 2006
Hra, věda a filosofie Jiří Nosek 10th November 2006
Montesquieu a nejkrásnější monarchie Hana Dohnálková 1st November 2006
Interpretace a subjektivita Petr Koťátko 21st September 2006
Cogito, ergo sum Petr Globíček, Jan Kuneš (eds.) 8th August 2006
Osamělý myslitel Bernard Bolzano Kateřina Trlifajová et al. 25th July 2006
Jakoubek ze Stříbra Ota Halama, Pavel Soukup (eds.) 30th May 2006
Schizma filosofie 20. století Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Ma ... 3rd May 2006
Adorno: moderna a negativita Michael Hauser 24th April 2006
Je třeba bránit společnost Michael Foucault 14th February 2006
Bernard Bolzano: cesta k logické sémantice Marta Vlasáková 6th February 2006
Jazyk - logika - věda Prokok Sousedík 2005
Možnost, skutečnost, nutnost Vojtěch Kolman 2005
Poslední eseje Karel Kosík 2005
Racionální činnost a svět artefaktů Ladislav Tondl 2005
Evropa a Čechy na konci středověku Eva Doležalová, Robert Novotný, Pav ... 2004
Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a p ... Günter Patzig 2004
Kant a problém metafyziky Martin Heidegger 2004
Kantova analogie estetické zkušenosti Jindřich Karásek 2004
Memy ve vědě a filosofii? Jiří Nosek 2004
Na cestě ke scholastice Marek Otisk 2004
Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 ... Pavel Soukup, František Šmahel (eds ... 2004
Pavel Tichý's collected papers in logic and p ... C. Cheyne, B. Jespersen, V. Svoboda ... 2004
Proč Gorgiás mluví Kryštof Boháček 2004
René Descarta Principy filosofie Benedikt Spinoza 2004
Subjektivita, intersubjektivita, objektivita Donald Davidson 2004
Text a dílo: případ Menard Karel Císař, Petr Koťátko (eds.) ... 2004
Umění a čas I Jan Patočka 2004
Umění a čas II Jan Patočka 2004
Věda, poznání, komunikace Adolf Filáček 2004
Baroko v Itálii - baroko v Čechách Vilém Herold, Jaroslav Pánek (eds.) ... 2003
Die Bedeutung Bernard Bolzanos für die Gegenwart Kurt F. Strasser (ed.) 2003
Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a p ... Günther Patzig 2003
Komeniologické studie III Jan Patočka 2003
Metoda - význam - intence Vladimír Havlík (ed.) 2003
Pojednání o nápravě rozumu a o cestě, kterou je ve ... Benedikt Spinoza 2003
Rádlovo pojetí pravdy Zuzana Škorpíková 2003
Současná filosofie a metodologie vědy Břetislav Fajkus 2003
Stopy a svědectví Václav Tomek (ed.) 2003
Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002 František Šmahel (ed.) 2003
Vágnost, věda a filosofie Jiří Nosek (ed.) 2003
Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novov ... Jiří Beneš, Petr Glombíček, Vladimí ... 2002
Interpretace a analýza literárního díla Jiří Pechar 2002
Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost Jaroslav Krejčí 2002
Logika Gottloba Frega Vojtěch Kolman 2002
Milénium vědy a filosofie Jiří Nosek 2002
Od stimulu k vědě W. V. Quine 2002
Pravda a fakt Petr Kolář 2002
Znalost a její lidské, společenské a epistemické d ... Ladislav Tondl 2002
Funkcionalismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek (ed.) 2001
Křišťan z Prachatic: Stavba a Užití astrolábu ... Petr Hadrava, Alena Hadravová 2001
Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání Amy Gutmannová (ed.) 2001
Rozjímání vpřed i vzad Irena Šnebergová, Václav Tomek, Jos ... 2001
Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii ... Milan Mráz 2001
T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropans ... Emil Voráček (ed.) 2001
T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropans ... Emil Voráček (ed.) 2001
Úvahy o pravdivosti Jiří Nosek (ed.) 2001
Between Words and Worlds T. Childers, J. Palomäki (eds.) 2000
Konvence ve vědě a filosofii Jiří Nosek (ed.) 2000
Metafyzické myšlenky Benedikt Spinoza 2000
Svět pojmů a logika Pavel Materna 2000
Topics in Conceptual Analysis and Modelling Ondrej Majer 2000
Argumenty filosofické logiky Petr Kolář 1999
Die menschliche Person Milan Mráz, Adolf Slabý (eds.) 1999
Dvacáté století v zrcadle literatury Jiří Pechar 1999
Hodnocení a hodnoty Ladislav Tondl 1999
Chaos, věda a filosofie Jiří Nosek (ed.) 1999
Mezi jazykem a vědomím Vladimír Havlík (ed.) 1999
Mezi řádky / Entre les lignes Herbert Hanreich, Marcela Sedláčkov ... 1999
Existoval existencialismus? Jana Novozámská 1998
Filosofické dílo René Descartesa Alena Sobotková (ed.) 1998
Islam in Contact with Rival Civilizations Jaroslav Krejčí (ed.) 1998
Kam směřuje civilizace? Miloslav Král 1998
Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení Jiří Nosek, Jiřina Stachová 1998
Obrat k jazyku: Druhé kolo Jaroslav Peregrin 1998
Principy filosofie René Descartes 1998
Principy filosofie René Descartes 1998
Technologické myšlení a usuzování Ladislav Tondl 1998
Transformace vědy a výzkumu v České republice Adolf Filáček, Eva Křížová Frýdová, ... 1998
Význam a komunikace Petr Koťátko 1998
Alternativní teorie jednání Ota Weinberger 1997
Dialog Ladislav Tondl 1997
Kapitoly o filosofii přírody Jan Kamarýt 1997
Logika a etika Petr Kolář, Vladimír Svoboda 1997
Mysl a tělo v analytické filosofii Jiří Nosek 1997
Současná filosofie a metodologie vědy Břetislav Fajkus 1997
Technologický úděl Jean-Jacques Salomon 1997
The Nature of Truth (if any) Jaroslav Peregrin (ed.) 1997
Human Rights and Responsibilities in a Divided Wor ... Jaroslav Krejčí (ed.) 1996
Martin Heidegger a problémy myšlení Miroslav Pauza (ed.) 1996
Mezi epistemologií a sémiotikou Ladislav Tondl 1996
O čem mluvíme? Pavel Tichý 1996
Filosofie a život -- život a umění Antonín Mokrejš 1995
Intentionalität - Werte - Kunst (Husserl - Patočka ... Hrsg. von Jochen Bloss, Wady Zaw St ... 1995
Josef Winternitz a teorie relativity Slavomil Strohs 1995
Kantova teorie estetiky Vlastimil Zátka 1995
Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning James Hill, Petr Koťátko (eds.) 1995
Mezi filosofií a poezií Zdeněk Mathauser 1995
Realismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek, Jiřina Stachová 1995
Svět pojmů a logika Pavel Materna 1995
Synergetika Vladimír Havlík 1995
Bernard Bolzano Marie Bayerová 1994
Čas a emanace Jiří Zeman 1994
Čas a svoboda Henri Bergson 1994
Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela Josef Moural, Milan Sobotka, Milan ... 1994
Filosofická revue (1929-1948) Helena Pavlincová (ed.) 1994
Impulsy Kantovy etiky Vlastimil Hála 1994
Kantova teorie estetiky Vlastimil Zátka 1994
Liberální společnost Krzysztof Michalski 1994
Model a analogie ve vědě, umění a filosofii Jiřina Stachová 1994
Věda, technika a společnost Ladislav Tondl 1994
Vesmír, jazyk, myšlení Vladimír Havlík, Zdeněk Hofmann (ed ... 1994
Změna paradigmatu vědy Miloslav Král 1994
Anarchism: Community and Utopia Laslo Sekelj, Václav Tomek 1993
Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela J. Moural, M. Sobotka, M. Znoj 1993
Filosofie dialogu Jolana Poláková 1993
Gabriel Marcel Peluška Bendlová 1993
Intuice ve vědě a filozofii Jiří Nosek, Jiřina Stachová (eds.) ... 1993
Myšlenkové tvoření Jolana Poláková 1993
Po cestách naléhavosti myšlení Irena Šnebergová 1993
The European Dimension of St. Anselm's Thinki ... Vilém Herold, Josef Zumr (eds.) 1993
Člověk v moderních vědách Jiří Pechar 1992
La Responsabilité / Responsibility Petr Horák, Josef Zumr (eds.) 1992
Pojem krize v dnešním myšlení Jiří Pechar 1992
Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování ... Jana Stachová (ed.) 1992
T. G. Masaryk und die Brentano-Schule Thomas Binder, Josef Zumr (eds.) 1992
T.G. Masaryk Bibliografie k životu a dílu I. Tomáš Brůha, Zdenka Pechalová (eds. ... 1992
Rozum a víra Miroslav Pauza 1991