Přenos vědění

Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích

Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek

Studium dochovaných rukopisů je nepochybně klíčovým prostředkem, jak lze postihnout otázky spojené se studiem středověké písemné kultury a vzdělanosti. K odpovědi na problematiku spojenou s předáváním vědění v předmoderní společnosti zvolili autoři knihy čtyři mimořádně rozšířená díla, jež sledovali ze všech perspektiv, které dochovaný materiál umožnil. Tyto středověké bestsellery jsou zde analyzovány v procesu od jejich vzniku přes šíření až po rozličné formy užívání a druhotné recepce. Uvedený přístup umožnil postihnout sociální rozměr zkoumaných děl a jejich vstup do soudobých vzdělanostních diskurzů.