Rozum a víra

K problematice myšlení a působení T. G. Masaryka

Miroslav Pauza

Ve dnech 5. – 7. února 1990 se v Liblici uskutečnila konference nazvaná Tomáš Garrigue Masaryk a dnešek, která představovala prakticky první velkou odbornou akci obnoveného Filosofického ústavu ČSAV v Praze. Cílem konference bylo adekvátní formou, tj. odbornou diskusí, připomenou 140. výročí narození první československého prezidenta. Přednášející se zaměřili na smysl českých (československých) dějin, na které události navázat a kterých se naopak vyvarovat, jak chápat a realizovat ideu demokracie a další „masarykovská“ témata. Jednání se zúčastnila vnučka TGM, dr. Anna Masaryková. Sborník představuje soubor příspěvků přednesených na konferenci, ale také texty od autorů, kteří se jednání nezúčastnili. Všechny však mají společnou myšlenku, a sice ukázat na aktuálnost Masarykova myšlenkového i lidského odkazu.

Kniha vyšla pod hlavičkou Filosofického ústavu AV ČR.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Rozum a víra
published: 1991
paperback
ISBN 80-7007-021-8