Argumenty filosofické logiky

Petr Kolář

Petr Kolář se v knize zabývá především úlohou moderní logiky ve filosofických úvahách. V první části se pokouší osvětlit pojmy logika, filosofická logika, matematická logika, logická logika, argument a současně ukázat, že porozumění těmto pojmům je nezbytným předpokladem pro poučené a kritické užití logických metod ve filosofických úvahách. Ve druhé části se soustřeďuje na uvedení a osvětlení argumentů, které se týkají například logicko-filosofických problémů povahy filosofických entit, jmen a deskripcí, identity a existence, logických konstant nebo pravdy.

 

Kompletní publikace zdarma (v pdf):

E-kniha

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Argumenty filosofické logiky
published: 1999
327 pages, hardcover
ISBN 80-7007-121-4