Jak udělat něco slovy

John Langshaw Austin

John Langshaw Austin (1911-1960) působil jako profesor v Oxfordu, často přednášel také na amerických univerzitách. Věnoval se zkoumání řeči v jejím praktickém fungování. Vychází z tradice Wittgensteinova zkoumání jazykového fungování a praktické funkce řeči. Na rozdíl od Wittgensteina očekává od studia jazyka pozitivní výsledky pro naše poznání v podobě otisku zkušeností staletí lidského vývoje ve výrazech běžného jazyka. Díky zostřenému pochopení slov můžeme lépe vnímat samotné jevy a lépe si uvědomovat složitost života, pravdy a věcí. Slovy je možné nejen něco sdělovat, ale i udělat. Austin zkoumá podmínky, za jakých k tomu můžeme dojít.

 

Knihy byla vyprodána. V roce 2022 ovšem vyšlo nové vydání v překladu Marka Tomečka.

publikace Jak udělat něco slovy
published: 2000
translation: Jiří Pechar a kol.
172 pages, paperback
ISBN 80-7007-133-8