Úvahy o pravdivosti

Jiří Nosek (ed.)

Soubor příspěvků pocházejících od autorů přírodovědného, společenskovědního a humanitního zaměření. Společným cílem všech statí je představit problematiku pravdy a pravdivosti z různých hledisek, o nichž se diskutuje v současné vědě a filosofii. Sborník tak přispívá do obecné rozpravy o pravdě a pravdivosti, která tvoří přirozenou součást každého společenského života.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Úvahy o pravdivosti
published: 2001
240 pages, paperback
ISBN 80-7007-154-0
95 Kč buy online