Logika Gottloba Frega

Vojtěch Kolman

Výklad díla zakladatele moderní logiky a otce analytické filosofie Gottloba Frega. Autor se podrobně věnuje kontextu, ve kterém Fregovo dílo vznikalo, rozebírá základní myšlenky jeho nejdůležitějších knih a přehledným způsobem shrnuje i principy Fregova logického systému. Je to první česky vydaná monografie filosofa, který je klíčový pro filosofii dvacátého století. Kniha obsahuje též překladový rejstřík fregovské terminologie. Autorovi byla v roce 2002 za tuto knihu udělena Bolzanova cena Univerzity Karlovy.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Logika Gottloba Frega
published: 2002
312 pages, paperback
ISBN 80-7007-164-8