Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost

Sborník z mezinárodní konference

Jaroslav Krejčí

Sborník obsahuje vybrané publikace z mezinárodní konference konané v září 2001 v Praze. Smyslem publikace je seznámit českou odbornou veřejnost s problematikou vyplývající z přistěhovalectví z civilizačních oblastí s odlišnými kulturními hodnotami. Zkušenosti z jiných evropských zemí, o nichž příspěvky do sborníku pojednávají, mohou být pro nás zvlášť poučné.

Vydalo Středisko pro výzkum sociálně-kulturní plurality při FLÚ AV ČR.

V češtině a angličtině.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost
published: 2002
128 pages, paperback
ISBN 80-7007-162-1