Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925

Václav Tomek

Práce sleduje myšlenkové podoby českého anarchismu, jeho utváření a proměny v rozmezí od konce 19. století až po první čtvrtinu 20. století. Věnuje se procesu utvá­ření a tříbení podob anarchismu a jeho charakteristickým tématům a etapám. Ve zvláštní části je uveden soupis českých anarchistických a tematicky blízkých časopisů. Publikace je doprovázena výběrem dokumentárních příloh a ukázkami ilustrací z dobových anarchistických periodik a knih.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925
published: 2002
580 pages, hardcover
ISBN 80-7007-165-6