Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku

Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka

Jiří Beneš, Petr Glombíček, Vladimír Urbánek (eds.)

Sborník Bene Scripsisti… je věnován profesoru Filosofické fakulty Karlovy univerzity Stanislavu Sousedíkovi (* 1931), přednímu znalci filosofie středověku a raného novověku k jeho životnímu jubileu. Stanislav Sousedík je autorem řady průkopnických studií především k dějinám filosofie v českých zemích. Jeho hlavní práce zahrnují tituly Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století (Praha 1983), Jan Duns Scotus, Doctor subtilis a jeho čeští žáci (Praha 1989), René Descartes a české baroko (Praha 1996) a Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím (Praha 1997). Jeho monografie o Valeriánu Magnim vyšla v německém (1982) a polském překladu (1991), v roce vydání této knihy se chystala edice Sousedíkovy syntézy dějin české filosofie od poloviny 15. do druhé půle 18. století.
Editoři se pokusili orientovat sborník podle oslavencova vlastního badatelského zaměření, čímž vznikl soubor historicky zaměřených studií týkajících se filosofie v období od vrcholného středověku k ranému novověku se zvláštním důrazem na filosofii pěstovanou v daném období v českých zemích.
V přílohách pak najdeme Sousedíkův vyplněný kádrový dotazník se stručným životopisem a bibliografický seznam jeho prací.

V češtině, polštině, angličtině a němčině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku
published: 2002
344 pages, paperback
ISBN 80-7007-158-3
130 Kč buy online