Metoda - význam - intence

Popperovské motivy v současném analytickém myšlení

Vladimír Havlík (ed.)

Sborník šestého slovensko-českého sympozia o analytické filosofii, konaného v roce 2002 v Bratislavě. Soubor statí je věnován soudobému analytickému filosofickému myšlení s ohledem na inspirace, jejichž kořeny lze nalézt v popperovské filosofii. Charakter jednotlivých statí je velice různorodý a odráží bohatost a pestrost soudobých diskusí v rámci analytické filosofie. Autoři se věnují nejen problémům z oblasti filosofie vědy (falzifikaci, blízkosti k pravdě, pravděpodobnosti, explanaci, přesnosti, redukcionismu), ale zabývají se také otázkami logicismu, psychologismu, metafyzikou, Popperovým třetím světem a dalšími problémy z oblasti filosofie mysli a jazyka.

V češtině a slovenštině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Metoda - význam - intence
published: 2003
260 pages, paperback
ISBN 80-7007-177-X
80 Kč buy online